About Us

Dr. Wei Xu

Clinical Scientist

Lisa Wang

Principal Biostatistician

Eshetu G. Atenafu

Lisa Le

Principal Biostatiscian

Jessica Weiss

Senior biostatistician

Dr. Amy Liu

Principal Biostatiscian

Jie Su

Senior biostatistician

Senior biostatistician

Screen Shot 2020-05-26 at 12.24.09 AM.pn

Shiyi Chen

Senior biostatistician

Tyler Pittman

Research Analyst 

Manjula

headshot_XuanLi.jpg

Dr. Xuan Li

Senior biostatistician

Dr. Bo Chen

Post Doctoral Fellow

Dr. Osvaldo

Yuhua Zhang

Research Analyst 

Dr. Jain Rahi

Post Doctoral Fellow

Mei Dong

UHN Princess Margaret Hospital